POVRAT REKLAMACIJA I ODUSTAJANJE OD KUPOVINE

Ukoliko ste primili pošiljku i ustanovili da Vam broj obuće ne odgovara, ili je roba fabrički oštećena ili iz bilo kog razloga želite da odustanete od kupovine,  rok za odustajanje ili zamenu je 14 radnih dana od dana preuzimanja pošiljke. U slučaju odustajanja od kupovine imate pravo da poručeni artikal zamenite za drugi ili da Vam bude vraćen novac.

Da bi Vam novac bio vraćen ili proizvod zamenjen za drugi, prilikom vraćanja kupljenog proizvoda isti ne sme biti upotrebom oštećen, proizvod mora biti vraćen u originalnoj ambalaži. U slučaju odustajanja od kupovine Potrošač snosi direktne troškove povraćaja robe. Ukoliko se opredelite da u zamenu poručite drugi artikal, takođe snosite direktne troškove slanja robe.

Dužni smo da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorimo potrošaču na izjavljenu reklamaciju, gde će potrošaču biti saopšten predlog, način i rok za rešavanje iste. Povrat novca kupcu ce biti izvršen na tekući račun u roku od 14 dana od prijema povrata pošiljke. Radno vreme službe telefonske prodaje je radnim danima od 08:00 - 16:00 h i subotom od 09:00 do 14:00 h